Representants de l'Administració i altres col·laboradors